BUDOKAIDO 1. & 2. & 3. & 4. KADEME ANTRENÖR KURSU VE DAN SINAVI ANKARA

BUDOKAIDO 1. & 2. & 3. & 4. KADEME ANTRENÖR KURSU

10 – 27 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

 

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
  c. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
 2. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
  e. En az Siyah kuşak 1.Dan derecesine sahip olmak,
  f. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla ; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

BUDOKAIDO 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

10-21 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1. Kademeye bir kereye mahsus İlkokul mezunları katılabilecektir.)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Budokaido branşında en az 1.Dan derecesine sahip olmak ve 1.Dan Belge fotokopisi.

11-Budokaido lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

12-Budokaido branşında Hakem belgesi olanların Oyun Kuralları dersinden muafiyetleri için mevcut hakem diplomasının fotokopisi.

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Budokaido 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (650 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

 

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

BUDOKAIDO 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN

İSTENİLEN EVRAKLAR

10 – 24 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

 1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7-En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 05.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile 2. Kademeye bir kereye mahsus 3. Dan sahibi İlkokul mezunları katılabilecektir)

8-Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Budokaido branşında en az 2.Dan derecesine sahip olmak ve 2.Dan Belge fotokopisi.

11-Budokaido 1. Kademe Yardımcı Antrenör belge fotokopisi.(1. kademeden 2. kademeye geçiş için 1. kademede 1 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12-Budokaido lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Budokaido 2.Kademe Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (700 TL)

14-Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

BUDOKAIDO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

10 – 25 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun, orijinal)

7-En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir. 5. Dan sahibi olanlarda tahsil şartı aranmayacaktır.)

8-Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Budokaido branşında en az 3.Dan derecesine sahip olmak ve 3.Dan Belge fotokopisi.

11-Budokaido  2. Kademe Antrenör belge fotokopisi.(2. kademeden 3. kademeye geçiş için 2. kademede 2 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12-Budokaido lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Budokaido 3.Kademe Kıdemli Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (800 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

BUDOKAIDO 4. KADEME BAŞ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

10 – 27 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU   /   ANKARA

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Adli Sicil kaydı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun, orijinal)

7-En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir.)

8-Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti.

10-Budokaido branşında en az 4.Dan derecesine sahip olmak ve 4.Dan Belge fotokopisi.

11-Budokaido  3. Kademe Antrenör belge fotokopisi. (3. kademeden 4. kademeye geçiş için 3. kademede 3 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12-Budokaido lisansı fotokopisi (2017 yılı vizeli)

13-En az 4000 kelimeden oluşan branşla ilgili bitirme tezi.

14-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Budokaido 3.Kademe Kıdemli Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (500 TL)

15- Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 

KURSİYERLERİN DİKKATİNE

 • Bu kurs hızlandırılmış olarak uygulanacaktır.
 • Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba kurs başlamadan önce yatırılacaktır.
 • Antrenör Yetiştirme Kurslarına, kursa katılma hakkını elde eden kursiyerler katılabilecektir.
 • Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Teknik taktik dersleri 10 Aralık 2017 Pazar günü kayıt işlemlerinden sonra bütün kademeler için saat 13.30’da başlayacaktır.
 • Teknik taktik derslerine katılacaklar yanlarında Budokaido Gi kıyafetlerini hazır bulunduracaklardır. Kıyafeti getirmemiş olanlar teknik taktik dersinden kalmış sayılırlar.
 • Katılımcılar koruyucu malzeme ve çalışmalarda kullanmak üzere kişisel el lapası,darbe yastığı gibi malzemeleri getirecektir.
 • Özel Eğitim derslerine katılacaklar not almak ve yazılı sınavları için kağıt ve kalem bulunduracaklardır.
 • Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen antrenör kademe kurslarına katılıp başarılı olanlardan Temel Eğitim dersleri muafiyetleri için Transkript talep edilmeyecektir.
 • Konaklamalar için Federasyonun yer ayarlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı katılımcıların önceden yer ihtiyacı konusunda kurs sürelerini dikkate alarak hareket etmeleri önemle rica olunur.
 • Daha önce bir kereye mahsus İlköğretim mezunu olanların almış oldukları antrenör diplomaları ile bir üst kademeye girebilmeleri için en az mutlaka lise veya dengi okul mezunu olmaları veya belirtilen diğer kriterlere sahip olmaları gerekmektedir.
BUDOKAIDO KYOKUSHIN ANTRENÖR KURSU 
 TEKNİK TAKTİK EĞİTMENLERİ
S ADI SOYADI GÖREVİ DAN DERECESİ
1 Turgut ORDU KWF Temsilcisi   6.Dan
2 Şevki ERDOĞAN 3.Kademe Antrenör  5.Dan 
       

İrtibat : Feyyaz KAYACI    0554 446 08 75

 

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU

BUDOKAIDO KYOKUSHIN SPOR BRANŞI

DAN ( I.-II.-III.-IV.-V. DAN ) SINAVI

09 ARALIK 2017

GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU – ANKARA

BUDOKAIDO KYOKUSHIN DAN SINAVI İÇİN

İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Bilgi formu ve dilekçe.
2- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)
3- 4 adet vesikalık fotoğraf .(Talimatlara uygun)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5- Budokaido lisansı fotokopisi 2017 yılı vizeli.
6- 1. Dan’a katılacaklar için Kahverengi kimlik kartı veya onaylı kyu sınav sonuç belgesi fotokopisi.

7- 2.-3.-4.-5. Dan’a katılacaklar için bir önceki dan diplomasının fotokopisi.

8- Adli sicil kaydı
9- Garanti Bankası Ankara / Anafartalar cd. Şubesi 711 / 6299022’nolu Wushu Federasyonu Hesabına yatan para dekontunun aslı.
10-1 adet şeffaf mavi dosya.

YAŞ VE BEKLEME SÜRELERİBUDOKAIDO KYOKUSHIN DAN SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN

 Kahverengi Kemer / Dan      Sınav İçin Gerekli Süre                     Yükselme için Yaş Sınırları

Kahverengi Kemerden 1. Dan’a                     6 Ay                                       14 Yaş ve üzeri

 1. Dan’dan 2. Dan’a 1 Yıl 16 Yaş ve üzeri
 2. Dan’dan 3. Dan’a 2 Yıl 19 Yaş ve üzeri
 3. Dan’dan 4. Dan’a 3 Yıl 23 Yaş ve üzeri
 4. Dan’dan 5. Dan’a 4 Yıl 28 Yaş ve üzeri

 

BUDOKADO KYOKUSHIN DAN SINAV ÜCRETLERİ

1.DAN SINAV ÜCRETİ         : 220 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

2.DAN SINAV ÜCRETİ         : 270 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

3.DAN SINAV ÜCRETİ         : 320 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

4.DAN SINAV ÜCRETİ         : 370 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

5.DAN SINAV ÜCRETİ         : 520 TL (KİMLİK ÜCRETİ DAHİL)

 

DAN SINAVI: Dan Sınavına katılacaklar 09 Aralık 2017 Cumartesi günü kayıt için 08.00 – 10.00 saatleri arasında GHSİM İSMET IRAZ TAEKWONDO SPOR SALONU nda hazır olacaklardır. Saat 10’a kadar kayıtlar devam edecek olup, uygulama (Temel teknikler, Kata, Kombinasyon, 360 dereceli açılar, Kumite, Dayanıklılık, Yazılı sınav) sınavı 11.00’da başlayacaktır. Katılımcılar dosyalarını eksiksiz bir şekilde kayıt esnasında kurs yetkilisine teslim edeceklerdir. Eksik evrakı olanların dosyaları kabul edilmeyecektir.

DAN SINAVI İÇİN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER:

-Budokaido Kyokushin Gi.

-Kyu/Dan derecenize uygun kemer.

-Uygulama eğitimi için spor ayakkabısı.

-Sınav içerisindeki teorik çalışmalar için kalem ve not defteri.

 

BUDOKAIDO KYOKUSHIN DAN SINAVI KOMİSYON ÜYELERİ
 
S ADI SOYADI GÖREVİ DAN DERECESİ
1 Turgut ORDU KOMİSYON BŞK. 6.Dan
2 Şevki ERDOĞAN  KOMİSYON ÜYESİ 5.Dan 
3 Bülent YAĞCI KOMİSYON ÜYESİ 5.Dan 
4 Yavuz ŞENSOY  KOMİSYON ÜYESİ 5.Dan 
5      
     
       

 

Bir cevap yazın