BUDOKAIDO KYOKUSHIN 1.-2.-3. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU ANKARA

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.c. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,e. En az Siyah kuşak 1.dan derecesine sahip olmak,f. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla ; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Savcılık iyi hal kağıdı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir.)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Budokaido (Kyokushin) branşında en az 1.Dan derecesine sahip olmak ve 1.Dan Belge fotokopisi.

11-Budokaido lisansı fotokopisi (2015 yılı vizeli)

12-Budokaido branşında Hakem belgesi olanların Oyun Kuralları dersinden muafiyetleri için mevcut hakem diplomasının fotokopisi.

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Budokaido (Kyokushin) 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (200 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Savcılık iyi hal kağıdı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir.)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Budokaido (Kyokushin) branşında en az 2.Dan derecesine sahip olmak ve 2.Dan Belge fotokopisi.

11-Budokaido 1. Kademe Yardımcı Antrenör belge fotokopisi.(1. kademeden 2. kademeye geçiş için 1. kademede 1 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12-Budokaido lisansı fotokopisi (2015 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Budokaido (Kyokushin) 2.Kademe Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (300 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Bilgi Formu ve dilekçe

2-Nufus Cüzdanı fotokopisi

3-Savcılık iyi hal kağıdı (Aslı) (Kamu personeli olanlar için kurum kimlik fotokopisi yeterlidir.)

4-Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu (Aslı)

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüklerinden alınan Cezaları olmadığına dair yazı (Aslı)

6-Dört adet vesikalık fotoğraf (Talimatlara uygun, orijinal)

7- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya notere tasdik edilecektir.)

8- Milli sporcular için Millilik belgesi (varsa)

9-Temel eğitim derslerinden muafiyet için diğer branşlarda antrenör belgesi olanlar antrenör diploma fotokopisi ile birlikte ilgili federasyondan, görmüş oldukları derslerin sürelerini ve sınav sonuçlarını (Transkript) belirtir belgenin aslı gibidir onaylı sureti

10-Budokaido (Kyokushin) branşında en az 3.Dan derecesine sahip olmak ve 3.Dan Belge fotokopisi.

11-Budokaido 2. Kademe Antrenör belge fotokopisi.(2. kademeden 3. kademeye geçiş için 2. kademede 2 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak)

12-Budokaido lisansı fotokopisi (2015 yılı vizeli)

13-Garanti Bankası, Şube: 711 Hes.No: 6299022 no’lu Federasyonun hesabına yatan Budokaido (Kyokushin) 3.Kademe Kıdemli Antrenör Kurs ve Kimlik Kart ücreti dekontu (400 TL)

14- Bir adet şeffaf mavi dosya

(Belirtilen kurs özerk olan federasyonumuzun antrenör eğitim talimatına uygun olarak düzenlenecektir.)

KURSİYERLERİN DİKKATİNE

 1-Bu kurs hızlandırılmış olarak uygulanacaktır.

2-Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba kurs başlamadan önce yatırılacaktır.

3-Antrenör Yetiştirme Kurslarına, kursa katılma hakkını elde eden kursiyerler katılabilecektir.

4-Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

5-Teknik taktik dersleri 05 Ekim 2015 Pazartesi günü kayıt işlemlerinden sonra bütün kademeler için saat 13.30’da başlayacaktır.

6-Teknik taktik derslerine katılacaklar yanlarında alt ve üst beyaz renk olan Budokaido (Kyokushin) kıyafetlerini hazır bulunduracaklardır.

7-Özel Eğitim derslerine katılacaklar not almak ve yazılı sınavları için kağıt ve kalem bulunduracaklardır. 

8-Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen antrenör kademe kurslarına katılıp başarılı olanlardan Temel Eğitim dersleri muafiyetleri için Transkript talep edilmeyecektir.

9-Konaklamalar için Federasyonun yer ayarlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı katılımcılar önceden yer ihtiyacı konusunda kurs sürelerini dikkate alarak hareket etmeleri önemle rica olunur.

10-Daha önce bir kereye mahsus İlköğretim mezunu olanların almış oldukları antrenör diplomaları ile bir üst kademeye girebilmeleri için en az mutlaka lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir.

İrtibat :

UMUT CAN OCAK 0551 220 03 75

Bir cevap yazın